Wednesday, May 27, 2015

వీడుకోలు....


సెలవా మరి అంటున్న నీ కళ్ళనుండి 
నా కళ్ళను విడదీయటానికి 
వెళ్ళనా మరి అంటున్న నీచేతి స్పర్శనుండి 
నాచేతిని విడిపించడానికి 
నా మనసు పడిన మూగవేదన
నీవు తెలుసుకోక నేను తెలుపలేక 
వీడ్కోలు చెప్పటానికి మొరాయిస్తున్న 
నా మనసును సముదాయించలేక 
ఆ క్షణమే మరణించాను.

2 comments: