Tuesday, October 12, 2010

మరచితివా నను!!మరచితివా ....ప్రియతమా !
మనం తలపుల తోటలో ఊగిన
వలపు ఊయలలు
వెన్నెల మడుగులో ఆడిన
తుంటరి జలకాలు
చలిరాతిరి వెలిగించుకున్న
కౌగిళ్ళ నెగళ్లు
మరచితివా ...ప్రియతమా !
కనురెప్పల ఊసులు
మరుమల్లెలపై బాసలు
ఇచ్చుకున్న మనసులు
మెచ్చుకున్న సొగసులు
నువ్వేసిన మూడుముడులు
ఆ తీపి గురుతులు ....
మరచితివా ...ప్రియతమా !
నేనలిగినవేళ నువ్వు నాన్నవై
నువ్వలసినవేళ నేను అమ్మనై
మనఒడే ఒండొరులకు తలగడై
ఆబంధమే మనఇద్దరి మనుగడై
సేదతీరిన మధుర క్షణాలను ....
మరచితివా ...ప్రియతమా ....
మరచితివా నను !!